Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ఎలమంద

సంబురాలెటు బాయె!?

"కొరోనా కాలమంత పైస షేయి మారక షెక్రం ఆగెటాలెకు కూలీనాలీ జేసుకునేటోళ్ళ ఇండ్లల్ల,రోడ్డుపొంట చిన్నపాటిదుకాండ్లు నడ్పుకోని బతికెటోళ్ళ యిండ్లల్ల బతుకుడే తిప్పలైంది. జరింత కొరోనా బుగులు సాటుకు బోయి మనిషి బయిటికచ్చేటాలకు వానలు దంచికొట్టబట్టినయి.…

బతుకమ్మ యేడికి బోయింది?

"‌తెలంగాణ అచ్చినంక యేం ఫాయిదయింది!? గీ తొమ్మి ద్దినాలు టీ.వీల కానచ్చే దొరసాని బతుకమ్మే బతుకమ్మ!బంగారు తెలంగాణల బతుకమ్మ మీద టీ.వీలల్ల యాంకరమ్మల తీరొక్క కవిత్వాలు గిట్ల జోరుగ్గానత్తయి.ఒక్క తెలంగాణలనే కానచ్చే తీరొక్క పూలపండుగ బతుకమ్మ! మారేటి…

‘‘గిసొంటియి ఆపుడెట్ల’’ !?

''ఏం ‌గావాలె!? అనడుగుతె యేం జెపుతది!? కన్నపేగు శవాన్ని గాలుతాంటె దగ్గరికి సుత పోనియ్యకుంట జేషినంక యేం అడుగుతె యేం ఇత్తరు!? పెద్దోళ్ళందరు ఒక్కదిక్కయి దళిత బతుకులను ఆగం జేషినంక ఎన్ని లచ్చల రూపాలు ఇచ్చినా,పొయిన బిడ్డ బతికైతె రాదు!. సామాజిక…

యాది..

‘‘పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు’’...... సదివినోళ్ళందరు మీ ఇమానంగ జెప్పుండ్రి!మీకేం యాదికచ్చింది!? గుండెలకేలి పాయిరంగ తీషిన యాది విక్ర మార్కుని బొమ్మ! కాదని యెవలన్న అంటరా! కొందరు ఎంత మరిశిపొయినా యాదికుంటరు. కొందరు ఎంత…

‘‘దర్వాజలు తెరిషిండ్రు’’!…

"పంట ఉత్పత్తి నుంచి అమ్మెటందుకు తోల్క బోవుడు,మద్దతు దర తేల్సుడు,కొనుడు, అమ్ముడు తీరంత మారి కార్పొరేటాసముల పాల్జేషే  కత మోపయింది. కార్పొరేట్‌ ‌దొరలతోని మిలాకతై సర్కారు జేషే తేనెబూషిన సట్టాలు రైతు సావు గోర్తాండె!.బలమున్నోనిదే రాజ్జెంతీరుగ…

మనిషి కానత్తలేడు!…

"దాసుకున్న ముల్లెలున్నా, డాబుసరి బతుకులున్నా, బంగ్లమీద బంగ్లలున్నా, గరీబోళ్ళ గుడిశెలున్నా కొరోనా కంట్ల బడి, కాడు పిలిషిందంటె ఎనుక ముందు జూడు ఎవలుండరు! కనిపెంచిన పేగుబంధమని జూడకుంట ముసల్దైన అవ్వను వూరి బాయి కాడ ఇడిష చ్చిండొకడు, వూరుగానూర్లె…

‘‘‌పంతుళ్ళయి పానాలు గాదా యేంది’’!?

"పిలగాండ్లు లేని బళ్ళకు సుతపంతుళ్ళను పోవాలనుడు పది గల్ల మాస్కులు మూతికి గట్టుకోని పంకాల కిందికేలి కదులకుంటుండే పెద్దసార్లు అటురుకు!ఇటురుకు! అని పంతుళ్ళను పిలగాండ్ల ఇండ్లకు పంపబడ్తిరి. యేమన్నంటె పై నుంచి ఆర్డరచ్చిందనబట్టె!వారం దినాలకే వందల…

టీ.వీ.సదువుల సిత్రాలు!..

"పిలగాండ్లు లేని బళ్ళల్ల పంతుళ్ళ తిప్పలు ఇప్పుడే గిట్లుంటే రేపోమాపో టీ.వీ.పాటాలు మొదలైతె పాటాలు జూషినోళ్ళెంతమంది!? జూడనోళ్ళెంతమంది!? జూత్తె యేం నేర్సుకున్నరో రిపోటు,లేకుంటె యెందుకు జూడలేదో రిపోటు! రాయిమంటరు. పోన్ల టి శాట్‌ ‌వున్నోళ్ళెందరు!?…

‘‘కబ్జాలు వర్ధిల్లు గాక’’!

"ఎం‌త చెట్టుకంత గాలి! సర్కార్‌ ‌జాగలు,చెరువు శిఖాలు కానచ్చేదాంకనే ఆడుంటయి,అటెంక మన పేరుమీద అపార్ట్ ‌మెంట్లయితయి,లేకుంటె ఫామవుజులైతయి.వాటి మీద పార్టీ జెండా రెపరెప లాడుతాంటె ఎసోంటి ఎండాకాలం సుత సల్లటి నీడుంటది.ప్రజాసేవకు అడ్డు బడెటోళ్ళుండరు…

కొత్త “రంగు”సదువులు!…

" ' ఎవలెట్లుంటేంది,ఎవలేలుండాల్నో ,యేం జేయాల్నో  జెప్పుకచ్చిన తీరు జూషినంక  రాష్ట్రసర్కార్ల పనేది కానత్తలేదు.పైనోళ్ళ పెత్తనం కింద జీ హుజూరనుకుంట ఇని,జేషెటోళ్ళే గని ఎసోంటి మాటముచ్చట జేషేది లేదు.గీతీరే సంఘపరివారమోళ్ళ కుటిలవాజి తనాన్ని ఇప్పి…