Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ఎలమంద

‘‘బిచ్చగాళ్లమా’’!…

"మీ సర్కార్‌ ఇచ్చే పి.ఆర్సీ యాబయికి రూపాయి తక్కువైనా యేవద్దు!. మీరేశే శిల్లర పైసలు మీ మీద సల్లెటందుకు పనికత్తయి,మీ తానే వుంచుకోండి! మాకు ఆ పెరిగే దిక్కుమెల్ల పి.ఆర్సీ వద్దంటె వద్దని ఫామవుజుల తిప్పి రాశిన మీ కాయితాలు కాలబెడ్తానం!. ఈ మంటలు…

’’ఆలిశెమెందుకు’’…..?

 ‘‘ఇను బేతాళ్‌! ‌యేంజేయాలె!యట్ల జేయాలె!? అని రొండేండ్ల సంది సర్కార్‌ ‌సోంచాయించే పనిమీద మాగనే వున్నదిగని,నౌకరోళ్ళ ఆశల తోని ఆడుకునుడు ఆగం జేసుడే కద!ధర్నాలు జేసుడుకన్నా జేశేదేమున్నది.‘‘తెలంగాణ యేరు పడ్డంక సెంట్రలోళ్ళ జీతాలకన్న బేత్రిన్‌ ‌గ మన…

యవుసం యేం గావాలె!….

‘‘ఇను బేతాళ్‌!‌సొంతింట్ల చేయి తిప్పుకునుడే యెరుక లేక కాట గల్శిన చేయి ఇప్పడు రైతులెన్క పొంటి కానచ్చుడు ఇచ్చంత్రమే!దేశంల లొట్టపీసు అమ్ముకునేటందుకు యేం మిగిలి లేవు.దబూమి కింద గనులొడిశినయి బూమి మీ సర్కార్‌ ఆస్తిపాస్తులొడిశినయి. బూమి ఒక్కటే ఇగ…

‘‘మాట’’

"తెలంగాణ లేకుంటె కే.సి.ఆర్‌ ‌లేడు, కే.సి.ఆర్‌.‌లేకుంటె తెలంగాణ లేదు’’ సిద్దిపేటల జెప్పిన మాట చిన్నమాటనా! సబ్బండవర్ణాల మడిమతిప్పనిపోరు జేశి, వేలల్ల జీవిడిశిన అమరుల త్యాగం యేమయిందనే సోయి మరిశిన మాట. యవుసాయాన్ని బొంద బెట్టే చట్టాలద్దని డిల్లీ…

ముట్టడి..

మట్టి బిసికి మెతుకు నిచ్చే రైతును మట్టికి దూరం జేశే కతలు వడ్డ రాజ్జెమేదీ శెరిత్రల బతికి బట్ట గట్టలేదంటరు. గీ ఇగురం సర్కార్‌ ‌కు యెరుక జేశేటందుకే డిల్లీ పట్నంమీదికి ఉత్తరాది రైతుల దండు జేరింది. పయనమైనా,పతనమైనా ఏదో ఓ మూమూల నుంచి మొదలైతది.ఏమూల…

సర్కార్‌ ‌సదువులేం గావాలె!

"ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలేందోగని వేలరూపాల ఫీజులు వసూలు జేశిన పయివేట్‌ ‌బళ్ళ పిలగాండ్లకు పాటాలయినయి. తీరొక్క పరీచ్చలైనయి. సర్కార్‌ ‌బళ్ళల్ల యే పాటి ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలు నడిశినయో యెరుకున్నదేనాయె!పిలగాండ్లు పాటాలు మాగనే జూశిండ్లని యేదినానికాదినం…

‘‘‌రంగులు జల్లుకుంటాండ్లు’’…!

"ఐదేండ్లకోపాలచ్ఛే ఓట్ల పండుగేందోగని మద్దెమద్దెన అచ్చేటి బుడ్డ ఎలచ్చన్లుంటయి.అసలు వాటికన్న గియీటికే జోరు మస్తుంటది.గిప్పుడు లష్కర్‌ ‌బోనాలాసొంటి బల్దియా ఓట్ల పండుగచ్చింది. అన్ని పార్టీలోళ్ళు ఆల్శెం లేకుంటా పోటీలువడి ప్రచారపు…

‘‘రైతేడిశిన రాజ్జెం’’!

‘‘ఆవు చేన్ల మేత్తె దూడ గట్టున మేత్తదా’’!సర్కారే దరకాడ నోరిప్పకుంటె దళార్లకు ‘‘దివ్వెల పండుగ’’జోరు గాబట్టె! వారం దినాల సంది సరుకు దెచ్చిన రైతులు మార్కిట్లనే వుంటె సర్కార్‌ ‘అయ్యో!యేందుల్లా’!అనొక్క పాలన్న గిటు మొకాన…

“ఫాయిదా” యెవలికి!?

"సీను బుగ్గయిన త్యాగం యెవలికోసం!? పెద్దోళ్ళ గెలుపు కోసం పేదోళ్ళు గిట్ల జీవిడుసుడు యెవలి ఫాయిదా కోసమనే సోయుండాలె!  "తెలంగాణా కోసం ఇదే ఆకరి ప్రాణత్యాగం" అనుడేంది! మళ్ళ తెలంగాణా తెచ్చేందుకు ఎన్ని వేలమంది సదూకునే పోరలు త్యాగంజేయాల్నో…

కొరోనా యేం జెప్పింది!?

"దాసుకున్న ముల్లెలున్నా ,డాబుసరి బతుకులున్నా, బంగ్లమీద బంగ్లలున్నా, గరీబోళ్ళ గుడిశెలున్నా కొరోనా కంట్ల బడి, కాడు పిలిషిందంటె ఎనుక ముందు జూడు ఎవలుండరు! కనిపెంచిన పేగుబంధమని జూడకుంట ముసలిదని సూడకుంట అవ్వను వూరి బాయికాడ…