Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ఎలమంద

కొత్త “రంగు”సదువులు!…

" ' ఎవలెట్లుంటేంది,ఎవలేలుండాల్నో ,యేం జేయాల్నో  జెప్పుకచ్చిన తీరు జూషినంక  రాష్ట్రసర్కార్ల పనేది కానత్తలేదు.పైనోళ్ళ పెత్తనం కింద జీ హుజూరనుకుంట ఇని,జేషెటోళ్ళే గని ఎసోంటి మాటముచ్చట జేషేది లేదు.గీతీరే సంఘపరివారమోళ్ళ కుటిలవాజి తనాన్ని ఇప్పి…

‘‘గుబులు’’ ముచ్చట!..

"అం‌దరు పైలం గుండాలె!’’అని డప్పు సాటింపు ఏయించాలె! కొరోనా సావుల కన్న కొత్తగచ్చిన గీ బీమారే మనుషుల్ని యేసుకపోవు డెక్కువైతాంది.కొరోనా బీమారన్న జరంత టెస్టింగ్‌ల కంటికి కానత్తాంది, గని ఇది కానచ్చేది గాదుల్లా!! దీనింట్ల మన్నుబోయ! అచ్చుడాలిషెం…

‘‘సదువులెట్లా’’!?….

"బడి గంట మోగేదెప్పుడు!బడి తెరిషే సంబురమచ్చెదెన్నడు’’! అని ఎదురు జూసే పిలగాండ్లు ఈ యేడింకా ఏం కాన్రాక మనాధిల పడ్డరు.గంటమోగే బడులు నడిపిత్తే పిలగాండ్ల పాణాలెట్లనేది మన రంధి. అందుకే బడి మైదానంల మోగే బడిగంట సెల్‌ ‌పోన్‌ ‌లల్ల మోగుడే ఇచ్చంత్రమై…

వి(స్వ)దేశీ ప్రేమలు

"అం‌దరం అగ్గువసగ్గువ ఆగంల పడి చైనావస్తుప్రేమల మస్తు లోతులల్ల దిగిపోయున్నం.ఇంతగనం ప్రేమించేటి ప్రపంచాని యేమన్న ఇయ్యాలని చైనా కరోన గిప్ట్ ‌నిచ్చినట్టున్నది.ప్రేమ దోమయింది. దెబ్బకు చైనావోని మీద మనోళ్ళకంన్న ప్రేమ గులాబీ మాడిపొయింది. ఇంతకాలం…

‘‘గీ కచ్చగట్టుడేంది’’!?…

"నడివంత్రపు సిరి మోపయితె నడకలు ఇచ్ఛంత్రం గుంటయంటరు.తెలంగాణ ఉద్దెమ ద్రోహులందర్ని సుట్టు బెట్టుకుంటిరి.నెత్తుటి త్యాగాలు జేషినోళ్ళమీద కచ్చపెట్టుకుంటిరి.గఢీల కేలి రాజ్జెం జేసుకుంట దోరీర్కం జూపుతాంటిరి.ఐదేండ్లకో పాలిచ్చేటి పీ.ఆర్సీని ఆగం…

‘‘బర్కత్‌ ‌తక్కువ పనులు’’!

"ఇటు రాష్ట్రంల అటు కేంద్రంల సర్కార్లు ఏం జేయాల్నో జేయకుంట,ఏం జేయద్దో జేషి చేతులెత్తేషినయి.మొత్తానికి సర్కార్‌ ‌సచ్చేటిదారులకు సడలింపులిచ్చుడు ఎంత బర్క త్‌ ‌తక్కువ పనో ఇప్పుడు మాగనే కానత్తాంది.కరోనా ఆపది  వందలల్ల వున్నప్పుడు జోర్‌ ‌దార్‌…

‘‘ప్యాకేజీ పరాశికాలు’’!…

"పైస రాలని ప్యాకేజీ తయారు జేసుడనేది జరంత ‘‘దేశభక్తి’’ ఎక్కువున్నోళ్ళకే వశమైతది!ఛాతి చీల్సుకోని, గుండె గోసుకుంటె దేశమాత బొమ్మకానత్తదని గప్పాలు గొట్టేటోళ్ళే దేశం ఆస్తులల్ల కనిపించిన దేన్ని సూత ఇడ్వకుంట సడకుబాజుల బెట్టి…

ప్రమాద ‘‘గంటలు’’!..

"పనిగంటలు పెంచుతే  కేవలం పారిశ్రామిక రంగానికే తిప్పలు గని మనకేం కాదని అనుకునేరు, ఇది కొరానా తీర్గ పుట్టుకచ్చిందంటే అన్ని రంగాలకు అంటుకచ్చే లక్షణముంటది. అంటుకునుడు మొదలయితే ఆగేకతలేదిక. పైలంగుండాలె మరి! జరంత యెక్కువ మంది గూడే ఐ.టి., ఫార్మా…

‘‘గీ సాముల్ని అర్సుకోవాలె’’!….

"చీకటి పడేయాళకు ‘‘పసుపుతాడుకు, పసుపు కొమ్ము కట్టుకునే ముచ్చట సింహాచలం అప్పన్నకుగానీ, చిన్న జీయర్‌ ‌సామికి యేం తెల్వదుల్లా!. గీ గాలి ముచ్చట యెవలిడిషిండ్లో యెవలికి తెల్వది. ఆల్తుఫాల్తు గాండ్లు. వాట్సప్ల ఇడిషిపెట్టేటి ‘‘దాల్చా’’ ముచ్చట్లు,…

‘‘సాంఘిక సాహిత్యం’’

'అం‌తర్గత దృక్పథం ఎట్లా ఏర్పరుచుకున్నా యెవరికీ అభ్యతరం వుండకపోవచ్చును. కానీ ప్రత్యేకంగా వర్గ విద్వేషాలను ‘‘సాంఘిక సాహిత్యం’’లో వాంతి చేసుకోవటం నేరమన్న సోయి లేకుంట పోతాంది. కులమతాలు, ప్రాంతీయ, జాతివిద్వేషాలు సృష్టించిన రక్తపాతాల చరిత్ర…
error: Content is protected !!