Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ఎలమంద

ఏ ఫాయిదాల కోసం…

‘‘‌హిజాబ్‌ ‌పేరు మీద అగ్గి బుట్టిచ్చిన మనువాదులకు హిజాబ్‌ ‌కు, బురా? కున్న ఫరక్‌ ‌యెరికేనా!? కాలేజ్‌ ‌రాంగనె బుర్ఖా తీశి మెడ,మొకం మీద కప్పుకునే హిజాబ్‌ ఇయాల కొత్తదేం కాదు.కాలేజ్‌ ‌బెట్టిన బట్టలేసుకున్నంక హిజాబ్‌ ‌సుట్టుకునుడు మసల్మాన్ల…

నేర్సుకుంటె ….‘‘పాటం’’

‘‘అసలు రాజ్జాంగం,గీజ్జాంగం జాంతానై! వున్నదల్ల ఫామౌజ్‌ ‌ఫత్వాలు,ఎవలికి కల్వకుంట కానూన్లు,కాదంటె కాకీలు,ఇనకుంటె ఇరిగేది ఏ కీలుకాకీలు’’ అనేది సర్కార్‌ ‌తీరు.రాజ్జాంగం ఇచ్చిన కుర్సీల కూసోని రాజ్జాంగం మార్వాలనేటోళ్ళు,తల్లి పాలు తాగి రొమ్ము…

నడిమంత్రపు పేమలు

"కాలంకాని కాలంల రాళ్ళ వాన తీర్గ యెవలికన్న మన మీద అమాంతంగ పేమ బుట్టుకత్తె అనుమానం గొడుతది.జరంత బుగులైతది సుత.అమాంతం పేమలు,ఆగమాగం పేమలు శిత్రాలు బడేత్తయి.గీసొంటి పేమ పుట్టిపుట్టక మునుపె నన్ను మించినోళ్ళులేరంటది. ఇయాల్రేపటి పేమలు ఇచ్చంత్రం…

‘‘బుగులెవలికుండాలె!’’

‌"మూడో మల్క కొరోనాచ్చి సంటి పోరగాండ్లను ఆగం బట్టితదని బాజాప్త జెప్పబడితిరి.ఇంటికో సావయితని జెప్పుడు తోని ఊర్లెల్ల గత్తర లేశింది. గీళ్ళేమన్న అంజనవేశి జూశిండ్లానుల్లా, ‘‘పోరగాండ్లనే యేసుకపోతగని ముసలోళ్ళజోలి, పడుసోళ్ళ జోలి రాన’’ని కొరోనా…

‘‘రైతేడిశిన రాజ్జెం’’!

‘‘ఆవు చేన్ల మేత్తె దూడ గట్టున మేత్తదా’’!సర్కారే దరకాడ నోరిప్పకుంటె దళార్లకు ‘‘దివ్వెల పండుగ’’జోరు గాబట్టె! వారం దినాల సంది సరుకు దెచ్చిన రైతులు మార్కిట్లనే వుంటె సర్కార్‌ ‘అయ్యో!యేందుల్లా’!అనొక్క పాలన్న గిటు మొకాన…

‘‘ఇజ్జెత్‌ ఉం‌డాలె!’’

"అద్దంల మొకం తీర్గ ఇజ్జత్‌ ‌యేమన్న కంటికి కానచ్చేదా!తొవ్వపొంటి యెదురువడి పల్కరిచ్చేదా తీ! ఇజ్జెతనేది కొరోనా మారాసొంటిది.యెటుతిరిగి,యెట్లజేశి మనిషిని యేస్కపోతది. ఎటుగూడి దాని జోలికి పోకుంట పైలంగుండాలె.థూ! అని బజాట్న యెవలన్న మొకం మీద…

‘‘ఎవలేడ్వాలె!?’’

"అడిగెటోళ్ళు కరువైతె అర్సుకునెటోడెందుకు ముందు బడ్తడు!? కొత్త హక్కుల కోసం కొట్లాడక మునుపే పాత హక్కులు గుంజుకుని,నల్లచట్టాలు దెచ్చె’’రామ’’ రాజ్జెంలున్నం మనం. అడుగుతరని అనుమానంతోనే అండా జేల్‌ ‌కాన్లు నింపినోళ్ళ రాజ్జెంల అడుగక మునుపే ఏడిశి…

‘‘సదువు లెట్లుండాలె!’’

"ఇప్పుడు కరోనా బీమారచ్చి సదువులల్ల శాస్త్రీయతను సవాలు జేశింది.పెండబూసుకున్నోళ్ళు బొయిండ్లు.ముక్కుల నిమ్మరసం పిండుకున్నోళ్ళు బొయిండ్లు.గంగల మునిగినోళ్ళు అటెంక పీన్గలై తేలాడబట్టిండ్లు.మనుదర్మం సదువులు తెచ్చినోళ్ళందరు కరోనా కోసం సైన్సెనుకన…

‘ఇగనైనా బద్ది దాటాలె’’!

" ‌కాలంల ఆపతి అనేదేది ముందుగాల మతలబ్‌ ‌చేశిరాదు!అది ఎటునుంచన్న మీదవడ్తది,ఎప్పుడైనా మీద వడ్తదన్న సోయైతె వుండాలె!దునియా మొత్తాన్ని ఆగం జేశేందుకు కొరోనా బీమారి అనేదోటి అత్తదని యెవలికెరుక! మందికి సూపొక్కటే కాదు!ముందుసూపు సుతుండాలె!మందికే…

‘‘మండి బజార్‌’’ ‌సాక్షిగా…ఈద్‌ ‌ముబారక్‌ !

"రంజాన్‌ ‌పండుగ ప్రత్యేకం .. నగరం నడిబొడ్డున ఠీవీని చూపేటి వేపచెట్టు ఎందరికో కలుసుకునే ఓ సంకేత స్థలం. ఆ చెట్టు నీడన దర్గా..పక్కనే ఇరానీ చాయి! కులం,మతం లేని మానవ సమూహానికి ఆ చెట్టు సేదతీరే అడ్డా!. ఆ చెట్టు నీడన ఇరానీ చాయిని ఆస్వాదించటమే…