వ్యవస్థాపక సంపాదకులు

దేవులపల్లి అమర్

ఎడిటర్

దేవులపల్లి అజయ్

ఎన్నికలేవైనా గెలుపు టిఆర్‌ఎస్‌దే కేసీఆర్‌, ‌కేటీఆర్‌కు హరీష్‌ ‌రావు అభినందనలు

January 26, 2020