Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Blue Moon night

ఊచల చాటు నుంచి ఒక మాట..

'ఇక చాలు.... ద్వారాలు తెరవాలనుంది మానవీయత పులుముకుని పునీతమైన ‘‘కొత్త’’దారులలో ‘‘స్వేచ్ఛగా’ అలా అలా నడచివెళ్ళాలనుంది' ఊచల చాటు నుంచి ఒక మాట.. రంగులు జల్లుకొని మరీ నవ్వులు రువ్వుతున్నావు కదూ! వెన్నెలా! సంకెలలు లేని ఖైదులో…
Read More...