Take a fresh look at your lifestyle.

తొలి వార్తా హరుడు …. పాత్రికేయుడు నారదుడు

గురువారం నారద జయంతి

నారదుడు దేవర్షి, సంగీతజ్ఞుడు. మహతి వీణా ధారియై, హరి నామ కీర్తన చేసే, నిరంతర సంచారి. మంచి చెడు మధ్య సంఘర్షణలో ఆయన ఎప్పుడూ ధర్మ పక్షమే. కృత, త్రేతా, ద్వాపర యుగాలలో ఆయన ఉన్నాడు. అష్టాదశ పురాణాలు, రామాయణ, మహాభారతాల్లోనూ నారద పాత్ర గురించి వివరించారు. నారదుని జన్మతిధి వైశాఖ బహుళ పాడ్యమి. ఈ తిధిన నారద జయంతి జరుపుకునే సాంప్రదాయం ఉంది. నారదుడు మూడు లోకాల్లో సంచరిస్తూ భక్తి మార్గం ప్రచారం చేస్తుంటాడు. ఎంతోమంది సాత్వికులకు అయన మోక్ష మార్గాన్ని చూపాడు. అయితే కొందరు ఆయన్ను ‘‘కలహ భోజనుడు’’, ‘‘కలహ ప్రియుడు’’ గా అభివర్ణించారు. నారద మహర్షిది లోక కళ్యాణం కోసం నిరంతరం తపన. నారదుడిది ఒకటే లక్ష్యం. ధర్మం గెలవాలి.

బ్రహ్మ మానస పుత్రుడయిన నారదుడు విశ్వ హితుడు. తెలుగు సాహిత్యం లోనూ, తెలుగు సినిమాల లో నారద కలహ ప్రియత్వం, వాక్చతురత తరచు ప్రస్తావిస్తుంటారు. భాగవతం ప్రధమ స్కంధంలో నారదుడు వేద వ్యాసునికి భాగవతం రచించమని బోధిస్తాడు. రామాయణం బాలకాండలో నారదుడు వాల్మీకికి ఉత్తమ పురుషుడైన శ్రీరాముని గురించి చెప్పి రామాయణం వ్రాయవలసిందిగా కోరతాడు. .ఆయన చెప్పిన భాగమే సంక్షిప్త రామాయణంగా పేర్కొంటారు. పూర్వ కల్పంలో నారదుడు వేదవిదులైన వారింట ఒక దాసి కుమారుడు. ఒక మారు అతడు చాతుర్మాస్య వ్రతం ఆచరించే క యోగులకు శ్రద్ధగా పరిచర్యలు చేసినందుకు, వారు సంతోషించి ఆ బాలునికి విష్ణుతత్వం ఉపదేశించారు. ఆ బాలుడు వాసుదేవుని అమేయ మాయా భావాన్ని తెలుసుకుని, ప్రణవంతో కలిపి వాసుదేవ, ప్రద్యుమ్న, సంకర్షణ, అనిరుద్ధ మూర్తులను స్మరించి నమస్కరిస్తే సమ్యక్‌ ‌దర్శనుడు అవుతాడని గ్రహించాడు.

తల్లి పాము కాటుకు మరణించిన అనంతరం నారదుడు అన్ని బంధాల నుండి విముక్తుడై అడవికి పోయి భగవత్స్వరూపాన్ని ధ్యానించడంలో నిమగ్నమౌతాడు. ఏకాగ్ర ధ్యాన సమయంలో మనస్సులో భగవత్స్వరూపం గోచరించి మరుక్షణమే అంతర్ధానంకాగా. చింతాక్రాంతుడై నారదుడు అడవిలో తిరుగుతుండగా దివ్యవాణి ‘‘ఈ జన్మలో నీవు నన్ను పొందలేవు. కాని నా దర్శనం వల్ల నీ సందేహాలు తొలగి అచంచల మైన భక్తి చేకూరింది. ఈ శరీరం త్యజించిన పిమ్మట నా పార్షదుడవై నన్ను పొంద గలవు’’ అని సందేశమిచ్చింది – అనంతరం ప్రళయ కాలం సమీపించగా, సముద్రంలా ఉన్న ఆ జలరాశి మధ్యలో, నిద్రకు ఉపక్రమించిన బ్రహ్మ శ్వాసలో ప్రవేశించి, ఆయనలో లీనమయ్యాడు. వేయి యుగాల కాలం తరువాత బ్రహ్మ లేచి లోకాలను సృష్టించడం ఆరంభించి నపుడు, బ్రహ్మ ప్రాణముల నుండి మరీచి మునులతోబాటు నారదుడు కూడా జన్మించాడు. కనుకనే నారదుని బ్రహ్మ మానస పుత్రుడయ్యాడు. అలా నారదుడు అఖండ దీక్షాపరుడై విష్ణువు అనుగ్రహం వలన నిరాటంకంగా సంచరించ గలుగు తుంటాడు.

మహా భారతం సభాపర్వంలో నారదుని గురించి, ‘‘వేదోపనిషత్తులు, పురాణాలు బాగా తెలిసినవాడు. దేవతలచే పూజితుడు. కల్పాతీత విశేషాల నెఱిగినవాడు. న్యాయ ధర్మ తత్వజ్ఞుడు. శిక్షా కల్ప వ్యాకరణాలు తెలిసిన వారిలో శ్రేష్టుడు. పరస్పర విరుద్ధములైన వివిధ విధి వాక్యాలను సమన్వయ పరచగల నీతిజ్ఞుడు. గొప్ప వక్త, మేధావి. జ్ఞాని, కవి, శక్తిశాలి. న్యాయ వాక్యముల గుణదోషముల నెఱిగినవాడు.’’ అని అభివర్‌ం‌ణించారు. బృహస్పతి వంటి విద్వాంసుల సందేహాలు కూడా తీర్చగల ప్రతిభాశాలాయన. ధర్మార్ధ కామ మోక్షముల యధార్ధ తత్వము నెరిగినవాడు, ముల్లోకములలో జరిగే సంఘటనలను యోగబలముచే దర్శించగల శక్తిమంతుడు. రాజనీతికి సంబంధించిన ఆరు గుణములలో కుశలుడు. సకల శాస్త్ర ప్రవీణుడు. యుద్ధ విద్యా నిపుణుడు. సంగీత విశారదుడు. లోక హితకారి.

వ్యాసుడు రచించిన అష్టాదశ పురాణములలో నారద పురాణం ఒకటి. నారద పురాణాన్ని నారదీయ పురాణం అని కూడా పిలుస్తారు. పుర్వార్థం సంభాషణ సనక మహర్షికి నారదుడుకి మధ్య జరుగుతుంది. రెండవ భాగం అయిన ఉత్తరార్థంలో వశిష్ఠ మహర్షి వక్త, మాంధాత శ్రోత. ఈ పురాణంలో వేద వేదాంగాల గురించి, మంత్రముల గూర్చి, వివిధ దేవతా కవచాల గురించి చెప్ప బడింది. ఉత్తర భాగంలో మోహిని రుక్మాంగద చరితం ఉంది. నారద పురాణంలో విశేషంగా జ్యోతిఃశాస్త్ర విశేషాలు, మంత్రశాస్త్ర విశేషాలు చెప్పబడ్డాయి. నారద పురాణాన్ని మంత్రశాస్త్ర సంగ్రహం అని చెబుతారు. ఇందులో ఆదిత్య, అంబిక, విష్ణు, శివ, గణపతి, నవగ్రహ మంత్రములు, కార్తవీర్య మంత్రం, హయగ్రీవ మంత్రోపాసన, హనుమాన్‌ ‌మంత్రం సంగ్రహించ బడ్డాయి. ఉత్తర భాగంలో వివిధ పుణ్యక్షేత్రాల గూర్చి చెప్పబడింది. కాశి, గయ, ప్రయాగ, పురుషోత్తమ క్షేత్ర, పుష్కర క్షేత్రం, గోకర్ణ క్షేత్రం, రామ సేతు, అవంతి తీర్థం, ద్వాదశి, ఏకాదశి వ్రత విధానం గురించి చెప్ప బడింది. బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు, త్రిలోక సంచారి, నారాయణ భక్తుడు, ముక్తుడు అయిన నారదుడు విశ్వ హితుడు.

నారం అంటే జ్ఞానం. జ్ఞానం నిరంతర ప్రవాహితం. దేవలోకంలో ఉన్న అన్ని విద్యలు, విజ్ఞానమంతా మానవులకు చేరడానికి మాధ్యమం నారదుడే. ధ్రువుడు, ప్రహ్లాదుడు ఆదిగా ఎందరికో జ్ఞాన బోధ చేసి లోక కళ్యాణం వైపు నడిపించిందీ, అసలు విష్ణుమూర్తి అవతారాల కారకుడు ఆయనే. పాత్రికేయులు నారదుని ఆదర్శంగా గైకొని, జ్ఞాన పిపాసులై, తాము సముపార్జించిన విజ్ఞానాన్ని అందరికీ అందించే ప్రయత్నం చేయాలి. ధర్మం, న్యాయం, సత్యం ఆచరణకు ప్రజలను కార్యోన్ముఖులను చేయాలి. ఆ మార్గంలో పాత్రికేయులకు మహర్షి నారదుని జీవితం పరమ ఆదర్శం.
– రామ కిష్టయ్య సంగనభట్ల… 9440595494

Leave a Reply