ఔ! బతుకనేర్శినోళ్ళదే గీ దేశం!

‘‘‌దళిత బందు,పించన్లు,కరంటు ఓట్లకు మాగనే పురుడు బోత్తయన్న లెక్కలు బోర్లబొక్క లేశిపడేత్తయన్న సోయి లేకుంట బాయె!’’చేయి’’ గుర్తు లేకుంట జేశి రాజకీయమనుకుంటెట్ల! దగ్గెర పట్ల శత్రువు యెవలనేది సరిగ్గ సమజ్‌ ‌గాకపాయె! గీ ‘సందట్ల సడేమియా’ అనుకుంట దసరా పండుగోలిగె భారతదేశం పార్టీ బెట్టే పూన్కమచ్చె!తెలంగాణ ప్రాంతీయత పానంగ పుట్టిన ఉద్దెమ పార్టీ తెరాస  పేరుకు బొంద వెట్టుడేనా!?  ‘‘చేయి’’గుర్తు లేకుంట జమగూడుడు, జంగ్‌ ‌జేసుడు తమిళ తంబికే కాదు ,ఇంకొందరికి సయించదేమో! ఎర్రన్నల సాయితి పడితె దీదీ కాళికకు సుర్రు మంటది. ప్రాంతీయ పార్టీ బెట్టే పనిలున్న శంకర్‌ ‌వాఘేలా గుజరాత్‌ ‌దాటి దేశమంత తిరిగెటందుకు ‘ఊ!’ అంటడా ఆనే దింక తేలలే! ఉద్దవ్‌ ‌పులిని సంకనేసుకుంటే విప్లవ కామ్రేడ్లకు పడదాయే!  ఏ తిప్పలు లేకుంట బీహార్‌ ‌వస్తాద్‌ ‌నితీష్‌,‌కుమారస్వాములే యెంబడుంటరు. ’’

 – ఎలమంద

గీ కాలంవంత బత్కనేర్శినోళ్ళదే! ఇసొంటి బత్క  నేర్శినోళ్ళ ‘కతా కమామీషు’ తీరు మస్తుంటది. మొకం మీద వినయం,మాటల మీద ఎలిగేటి నవ్వు కొట్టత్తది.మాట సూడబోతె అలాయి బలాయి తీరుంటది.మాట మైమరిపిత్తది. జానిజిగరు సోపతనిపిత్తది.మనల యెల్లెల్కల యెత్తేశేదాంక ఆదేపాటి ఇచ్ఛంత్రమో మన కెర్కగాదు.మనల మాయంజేశేదాంక సుత ఆ మాటెనుకున్న నవ్వు అసలు యవారమేందో యెరుకనే గాదు. బత్కనేర్శినోళ్ళ జాడపత్త దేవులాట లేకుంట జప్పున దొరుకుతది.పజాసేవ ఆని జెప్పేటి నాయకులందరు ‘‘బత్కనేర్శి నోళ్ళంటె’’ కిందుండె అభిమాన బకరాలు గరంగరమైతరు గని, గిదే సత్తెమంటె నమ్మాలె! యెందుకంటె అదే సత్తెం గాబట్టి!.ఔ! బతుకనేర్శినోళ్ళదే గీ దేశం!.

నిప్పాసొంటి మనిషి, నిజాయితీతోని,జీవితవంత పజాసేవకే అంకితం జేశి తిప్పలు పడుతాంటె  మా నాయకుని మీద దుమ్మూ మన్నూ పోసుడేందుల్లా! అని కాల్జేతులిరిశే శాంతి కాముకులుంటరు.ఇసొంటి జైగొట్టే బత్తాయి గుంపులను గల్లిగల్లి నుంచి జిల్లాల దాంక కావలి బెట్టుకోవాలె!పాల పాకెట్లు కొరికి పోస్టర్ల మీద పోయాలె గద! పాలాభిషేకం వార్తలు మీడియాల రావాలె! పడేటి తిప్పలంటే అసొంటిసొంటి తిప్పలు గాదుల్లా! జనం పాదాలకు ముళ్ళుగీన గుచ్చుకుంటె మునిపంటి తోని తీశెటందుకు తయారుంటరు. గాళ్ళ కోసం గొంగలి పురుగును సుత ముద్దువెట్టుకుంటరు,కుష్టాది బీమారున్నా గని కావిలిచ్చు కుంటరు.మాట యిచ్చిండ్లంటె దాని కోసం మెడ కాయిమీదున్న తలకాయ సుత నరుక్కుంటరు.యాడాదికో వందమాట్లనన్న గిట్ల తల్కాయ నరుక్కోకుంటె ‘సుక్క’,నీల్లు సుత ముట్టరంటె నమ్మాలె!.

గింతగనం జెప్పినంక మీకెవలు యాదికత్తాండ్లో నాకెరుకలె గని,నేనైతె పద్మనాయక వంశ, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర మారాజు, మన తెలంగాణ బాపు గురించి ముచ్చట జెప్పచ్చిన. తెలంగాణ రాజ్యం ఎనిమిదేండ్లు పాలిచ్చె! శిలుం బట్టి, నీల్లు లేక,కరంట్‌ ‌లేక,సదువులు లేక,సదివినోళ్ళకు కొలువుల్లేక ఆగమాగం అడివడి వాసొంటి  తెలంగాణ రాజ్ఞెం బంగారం రాజ్జెమనె! తంగేడుపూల పోరుబతుకమ్మ శృతి నెత్తుటి నిశానీతోని మొదలైంది. ఆట, మాట, పాట బందు వెట్టిచ్చె! మర్లవడి తెచ్చిన తెలంగాణా రాజ్జెంల మర్లవడుడే నేరవయింది. సర్కారి సదువులు కొస పానంతోనున్నయి. అవ్వల్‌ ‌దర్జాగుండేటి తెలంగాణాను అప్పుల కొంపగా జేశె!యే జనం బెట్టిన నౌకరెక్కి ‘‘కల్వకుంట్ల’’రాజ్జెమేలిండో ఆ జనానికి కల్వకుంట దూరం గాబట్టె! జనం ఆకాంక్షల దివిటీ తెరాస.తెలంగాణ కలలు గన్న జనం గుండెసప్పుడు పేరు తెరాస.జీవిడిశిన వేలమంది అమరుల నెత్తుటి త్యాగాల సాలు  పేరు తెరాస! దగా జేశిన బడాచోర్లమింక నమ్మబోవని జనమెత్తుకున్నరగల్‌ ‌జెండా  పేరు తెరాస!దొరల పెత్తనం మీద మర్లవడ్డ సాయుధ పోరు నాడు మోసపొయింది.యెనిమిదేండ్ల అద్దుబందుల తెలంగాణ నేడు అంతకంతకు దోపిడైంది. రేపటి సంది తెరాస పేరు కాన్రాకుంటబోతాండె! దొరా!తెరాస శిశువు పురిటి నొప్పులకాడ నీ జాడేడిది! పానంపోసుకోని  తెరాస కెవ్వున తొలికేక పెట్టిన దినం నీ జాగేడిది!? ఇటేటు రమ్మంటె ఇల్లంత నాదంటివి. యేకు మేకైతివీ,యేలె రాజైతివి.నింగిన మెరిశే బుద్దిజీవులు జేశిన, ఆత్మత్యాగాలకు సమాధి గట్టి, జనం ఆకాంక్షలను తొక్కుకుంట కొత్త తోవ మాగనే జూసుకోబడ్తివి.

ఏలినకాడ యేం రాంసక్కదనం జేశిండో యెరుకై ందేనాయె! కూట్లెరాయేరనోడు యేట్లెరాయేరబొయినట్టు! దేశాన్నుద్దరించచ బయిలెల్లిండని జనం అనుకోకుంటుం టరా! ఐదేండ్ల కిందోపాలి గిసొంటి కతలు మాగవడ్డడు. మూడో ప్రంట్‌ అని జెండ బటుక తిరిగి,అన్ని రాష్ట్రాల సోపతుల కలిశిండుగని మనిషి నమ్మకం దక్కువోడని యవారం జెడిపాయె! పూవు గుర్తోల్లు జేశిందానికల్ల తల్కాయూపి జై గొట్టి,తోక బట్టుకోని తిరిగె వుజురాబాదుల జెండెగిరినంక వాపు బలంగా కానచ్చి వురుకులాట పెంచుడాయె! సారేగన్క లేకుంటె మల్లన్న మారాజయ్యేది కాదా! దుబ్బాక దెబ్బ అబ్బా! అనిపిచ్చి నంక బండ్లు ఓడలాయె!  పూవుగుర్తు తొడగొట్టుడు నేర్శి ముందుకు దుంకె! మాటిమాటికి ఓట్లపండుగల దెచ్చుడు జనంల బోయి తెలంగాణ ఉద్దెమం యాదికిదెచ్చి జనంను ఆగం జేసేటి విద్దె పూవు గుర్తోల్లు సుత నేర్శిండ్లు.

మునుగోడుల యెవలు మునుగుతరో,యెవలు తేలుతరో గని ఓటేశే జనం మళ్ళేపాలి ఓడిపోవుడే.’’వంపయితె వొదినె,మిట్టయితె మరదల’’న్నట్టు ఓట్ల పండుగ చ్చినప్పుడు ఉద్దెమపార్టీ అయితది, ఒటెంక రాజకీయ పార్టీ అయ్యేటి కతలు బందయినయి. దళిత బందు, పించన్లు, కరంటు ఓట్లకు మాగనే పురుడు బోత్తయన్న లెక్కలు బోర్లబొక్క లేశిపడేత్తయన్న సోయి లేకుంట బాయె!’’చేయి’’ గుర్తు లేకుంట జేశి రాజకీయమనుకుంటెట్ల! దగ్గెర పట్ల శత్రువు యెవలనేది సరిగ్గ సమజ్‌ ‌గాకపాయె! గీ ‘సందట్ల సడేమియా’ అనుకుంట దసరా పండుగోలిగె భారతదేశం పార్టీ బెట్టే పూన్కమచ్చె!తెలంగాణ ప్రాంతీయత పానంగ పుట్టిన ఉద్దెమ పార్టీ తెరాస  పేరుకు బొంద వెట్టుడేనా!?  ‘‘చేయి’’గుర్తు లేకుంట జమగూడుడు, జంగ్‌ ‌జేసుడు తమిళ తంబికే కాదు ,ఇంకొందరికి సయించదేమో! ఎర్రన్నల సాయితి పడితె దీదీ కాళికకు సుర్రు మంటది. ప్రాంతీయ పార్టీ బెట్టే పనిలున్న శంకర్‌ ‌వాఘేలా గుజరాత్‌ ‌దాటి దేశమంత తిరిగెటందుకు ‘ఊ!’ అంటడా ఆనే దింక తేలలే! ఉద్దవ్‌ ‌పులిని సంకనేసుకుంటే విప్లవ కామ్రేడ్లకు పడదాయే!  ఏ తిప్పలు లేకుంట బీహార్‌ ‌వస్తాద్‌ ‌నితీష్‌,‌కుమారస్వాములే యెంబడుంటరు.

దేశం మీది  రైతులు,యువత,విద్యార్థులు సమస్యలపై అద్దెయనం జేసుడు,తెలంగాణాతీర్గ సంక్షేమ దళిత బందు,పించన్లు అవన్నీ ఆసరైతయనుకుంటె అనుమానమే! పాలనల జనం మెచ్చుకునేటియి గిట్లుంటె ముందుబెట్టాలె! గని తెలంగాణా మంత్రాలకు దేశంమంత రాలేటియి తుప్పిర్లే! డిల్లీల రూపాయి అప్పు లేని సర్కార్‌,‌సదువులంటే డిల్లీ సదువులనే తీర్గ జేశిండు కాబట్టి పంజాబ్‌ ‌లో కేజ్రీవాల్‌ ఎప్పుడో ఆయన పని జేసుకుపోబట్టిండు. ఇప్పుడు జాతీయ పార్టీ ఏషం గడ్తె గనుక పక్క రాష్ట్రాలతోని వున్న వున్న నీళ్ళ పంచాతులన్నింటికీ ఓ అడుగు యెన్కెకేయాలె! ఇటు జూడ బోతె యింకెవలైన తెలంగాణ పాటందుకుంటె యేడ మొదలయిన గాడ యేం మిగుల కుంట యితది. అటు జూడబోతె జాతీయ పార్టీ అనేది మనవనుకునేది కాదుల్లా!  కొత్త పార్టీకి కెసిఆర్‌ ‌జాతీయధ్యక్షుడైతె గావచ్చు గని అది జాతీయపార్టీ ఇప్పుడైతె గాదు.

తెలంగాణల పార్టీ బెట్టింది ప్రజలే! దానిని నిల్పుకున్నది ప్రజలే! ఓట్లేశింది ప్రజలే! జనం ఆకాంక్షల పునాదుల మీంకేలి నిర్ణయం తీసుకోనుండె!  వంద కోట్ల బెట్టి కొనేటి గాలిమోటర్కు వెయ్యి కోట్ల రూపాలు జమయినంటె రేపు రేపు దేశమ్మొత్తంమీద జమయ్యేటి ఎవలిపాలయితయో! మీడియా, దినాం కతలు పడెటందుకు అప్పుడే ముప్పయికోట్ల రూపాల ముల్లెలు పయనమైనయి. దేశమంత సోషల్మీడియాల కతలు రాశేటందుకు చేయి తిరిగిన రాతగాండ్ల ఎంపికలు షురువైనయట.తెలంగాణ రాజ్జాన్ని నట్టేట్ల ముంచి లినమీబియాలి జేశినంక దేశాన్నేపాటి ‘‘అర్సు’’కుంటడో సూడకపోతమా! ‘‘కన్నతల్లికి బువ్వ బెట్టనోడు,చిన్న తల్లికి కమ్మలుజేయి ంచిండట’’అంటె గిదేనుల్లా!.

prajatantra newstelangana updatestelugu kavithaluTelugu News Headlines Breaking News NowToday Hilightsతెలుగు వార్తలు
Comments (0)
Add Comment