Take a fresh look at your lifestyle.

అల్లరి అంబరం

ఎగిరిపోయిన మబ్బు ముక్కల్ని
ముద్ద చేసి పూసుకొస్తుంది!
నీళ్ళపూలు గుచ్చి, మెరుపు నవ్వు
అద్ది ముద్దు మోము పెడుతుంది!
తెల్లరంగుని చీర్చి నీరెండలో
నిలబెట్టి, విల్లువంచి రంగుల
బాణాల్ని  వళ్ళంతా ధరిస్తుంది!
మెరిసే వెండి పళ్ళాలు, మురిసే
తళుకు వలయాలు, రంగ వల్లులు,
చిత్ర వలువలు వేసుకొస్తుంది!

ఒక్క అలంకరణతో వదిలిపోదు
ఒకే రంగు కుచ్చిళ్ళతో వీడిపోదు!
ఒక్క భంగిమతో ఉండిపోదు
ఒకే హంగుతో వదిలిపోదు!

తనకి సరిపడే అద్దం లేదేమో!
లేకుంటే
తనకు నిత్యం అందాల పోటీలేమో !

మెచ్చిన కళ్ళకు అదో
మబ్బుల పరదాల సంబరం!
నచ్చిన వాళ్లకు అదో
అల్లరి దోబూచుల అంబరం!
   – ఉషారం, 9553875577

Leave a Reply