వ్యవస్థాపక సంపాదకులు

దేవులపల్లి అమర్

ఎడిటర్

దేవులపల్లి అజయ్

మహిళా సంఘాల నిరసన

April 4, 2019

హింసా – విద్వేషాలు, పేదల వ్యతిరేక ఆర్థిక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగ హక్కులను తిరిగి సాధించడం కోసం గురువారం హైదరాబాద్‌ ‌సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం, బాగ్‌లింగంపల్లి వద్ద వివిధ మహిళా సంఘాలు చేపట్టిన ర్యాలీ దృశ్యం.