వ్యవస్థాపక సంపాదకులు

దేవులపల్లి అమర్

ఎడిటర్

దేవులపల్లి అజయ్

గాచారం తిరగబడ్తె..!?

August 24, 2019

‘గాచారం రివర్స్ ‌గేర్‌ల వేరే పార్టీలను వంకర జూసేందుకు సరూపనందసామి దీవెనార్తులు అందుకునె. పట్నం కొప్పులున్న కోకపేటల జాగ ఉప్పుపుట్నాల బేరం లెక్కన సామికిచ్చి దండంబెట్టె. సోపతిడిషిన సంగతి పక్కకు బెట్టి మళ్ళ జీయర్‌ ‌సామిని ముచ్చట్లకు దించె. యాద్గిరి గుట్టమీద యజ్ఞం చేసుడుకు మూర్తం జూసుడాయె.
గీ లెక్కన దొరకు గాచారం మస్తుగ కల్సి రావాలె! కాని గాచారం ఎప్పడొక్కతీరుగుండదని తెల్షిందేనాయె..’
గాచారం బాగుంటే అడుక్కొని తినెటోడు అంబానీ అయితడు. అదే లేకుంటె అంబానీ అడుక్కొనెటోళ్ళ సంఘంల చేరినా చేరొచ్చు. గాచారం దెబ్బ ఎట్లుంటదో సత్తెం చెప్పే రామలింగంరాజు నడుగుతె అందరి కన్న బాగ చెప్తడు. హైద్రాబాద్‌ను సింగపూర్‌ ‌చేసిన అపర నిజాంకు అదే హైద్రాబాద్‌ల అడ్రస్‌ ‌లేకుండైతదని ఎవరన్ననుకున్నరు? గదేమరి! .. గాచారం గట్టిగ తంతె యాదగిరి నర్సన్న నుంచి తిరుపతెంకన్న వరకు ఏ గాడ్స్ ‌సూత ఏం జేయలేరనంటరు. గాచారం అనేదెప్పుడు ఒక్కతీరిగ వుండదాయె.ఆర్జీవి సారు దిమాక్‌ ‌లెక్క పిచ్చిపిచ్చిగుంటది.‘రక్తచరిత్ర’ సీక్వెల్లు జూపెడుతది. ‘కాళేశ్వరం కరెంట్‌ ‌మోటర్‌ ‌తీరిగె గిర్‌ ‌ర.. గిర్‌..‌ర తిరుగుతది.ధిమాక్‌ ‌గిట్ల కరాబైతె వంగి మొకాళ్ళ సందున తలకాయ పెట్టి వంకరగ జూసినా జూత్తది. గాచారం అంటెనే గత్తర బుట్టించి అందర్ని గాయ్‌, ‌గాయ్‌ ‌చేసేదాయె!
మరి గాచారాన్నే గాయ్‌ ‌బట్టించుడు తెలిసినోళ్ళెవరు లేరా ! అంటె ఎందుకు లేరు? పాణం పణంగ బెట్టి నీళ్ళు, నిధులు, కొలువులు పేరు జెప్పి రాజ్యెం తెచ్చిన మన దొరను మించి ఎవరున్నరు? గట్లాసొంటి దొర మన రాజ్జెమేలుతాండు. కాబట్టే మన రాజ్జెం అవ్వల్‌ ‌దర్జాగున్నది. మొగులు మీద ఏ రాశులు ఏ నక్షత్రంల కూకోవాలె! ఏ రాశిల నిల్సుండాలె! ఏ రాశి నుంచి ఏ రాశిని ఏ కన్నుతోని జూడాలె! వంకర జూడాల్నా తింకర జూడాల్నా! గివన్ని సూత పట్నం గఢీల్నే ఫరాగత్‌ ‌గ కూసొని చిటి•కెలేసి డిసైడ్‌ ‌జేసె ఔషత్‌ ‌వున్నోడాయె! ఉన్న గ్రహాలన్నీ సర్కార్‌ ‌బడిల సారు కూసోమన్నకాడ లొల్లి
జేయకుండ కూసునే పోరగాండ్ల తీరిగె కదలకుండుంటయి. లొల్లి గీన జేత్తె గ్రహాలని సూత జూడకుంట ‘‘చీరి చింతకు కడ్తడు’’ దొర. గాచారం మీద సోయి వుండె బట్కనే గద ఎసోంటప్పుడు ఏ పూజలు చేయాలె, ఏ యజ్ఞాలు జేయాల్నో యాది మర్వకుండ జేసె. ఏదెట్లున్న, ఎనుకముందాడకుండ ఒక్కొక్క ఎలచ్చన్ల టైంల ఒక్కొక్క తీర్గ యజ్ఞాలు చేసిండు. గాచారం రివర్స్ ‌గేర్‌ల వేరే పార్టీలను వంకర జూసేందుకు సరూపనందసామి దీవెనార్తులు అందుకునె. పట్నం కొప్పులున్న కోకపేటల జాగ ఉప్పుపుట్నాల బేరం లెక్కన సామికిచ్చి దండంబెట్టె. సోపతిడిషిన సంగతి పక్కకు బెట్టి మళ్ళ జీయర్‌ ‌సామిని ముచ్చట్లకు దించె. యాద్గిరి గుట్టమీద యజ్ఞం చేసుడుకు మూర్తం జూసుడాయె.
గీ లెక్కన దొరకు గాచారం మస్తుగ కల్సి రావాలె! కాని గాచారం ఎప్పడొక్కతీరుగుండదని తెల్షిందేనాయె.
గాచారం గిప్పుడు దొరను గరం గరంగ జూత్తాంది.తిరగబడ్డ గాచారం మర్లబడ్డ జనం లాంటిది! ఆ లఘు అర్ధం కాని దొర చెయిని బట్కబొయి చేదబాయిలేసి కాన్రాకుంట పూడ్షి పెట్టెసరికి, ఉన్న ఊరి చెరువుల్నిండ తామరలు పూసె. ఓడలు బండ్లవుడు షురువాయె! గాచారం దొర దోస్తానిడిషి పెట్టి ‘‘టా..టా..ఇంక సెలవు!’’ అని పాటందుకుంటె ఎవరేం జేత్తరుల్ల! ఏ మాటకు గా మాటే అనుకోవలె గని, రొండు సార్లు గెలిసిండు కదా! చేత్తనని చెప్పినయి, కొన్నిగాక పోతె కొన్నైనా చేయకుండ ఎగ్గొడితె గాచారాలు, గోచారాలు ఏం జేత్తయి? లోపలి కేలి కాదు గదా! బయటికేలి సూత మద్దతియ్యయి! నసీబ్‌ ఉల్టా అవుడు కాయంగున్నది. మొగులు మీదున్న గ్రహాలన్ని దొరను దొరుక బట్టి మరీ వంకర, టింకర జూడబట్టినయి. అనుకున్నదల్ల ఆగం గాబట్టె!
మున్సిపాలిటి ఎలచ్చన్లు ముందున్నయి. ఎన్నో ఎలచ్చన్లను గెలిపించిన తన పేరుకున్న చరిష్మా పల్సపడ్డదని దొరకు జర్రంత సమజయింది. ఎట్లజేసి కొత్త ఇఖమత్తులేవన్న జేయాలె! జనాలు నోరెళ్ళబెట్టె బాగోతమేదన్న ఎయ్యాలె. తీరొక్క లొల్లి జేసెటోళ్ళ కూసాలు కదులాలె. ‘‘అగ్గొ తెల్ల కాకి!’’ అంటె అటు మొగాన జూసెటోళ్ళే గాని గిదెక్కడి ఇచ్చంత్రమని అడిగె టోళ్ళెవ్వరు? ఎప్పుడైనా జనం నిమ్మలంగుంటె పైనున్నోళ్ళకు తిప్పలైతది. వాళ్ళ దిమాక్‌ల నెప్పుడు పొక్కిలి జేయకుంటెట్ల? దునియాలె లేని కొత్త పరెషాన్లను తెచ్చి వాళ్ళ నెత్తిన బెట్టాలని అనుకున్నట్టున్నది! పచ్చదనం, పరిశుభ్రత కోసం అరవై రోజుల కార్యాచరణ పనాలిక, కొత్తంగ తయారుజేసిన మునిసిపాలిటీ, పంచాయితీరాజ్‌, ‌రెవెన్యూ శాఖల చట్టాలన్నింటిని ముందుగాల జిల్లా కలెక్టర్లకు సమజ్జేయాలననుకునె. గివన్ని కలెక్టర్ల నుంచి జనం దాంక నడిచి వాళ్ళ తలకెక్కేటాళ్ళకు అట్లిట్ల నెలలు దాటుడైతె ఖాయం. గీలోపడ తిర్లమర్లయిన భూముల లెక్కల సంగతులన్ని మరుగున బడుతయ్‌. ‌ఛలో! కోమట్లబండ. కలెక్టర్‌ ‌లందరితోని గజ్వేల్‌ ‌జంగల్‌కు బస్సుతీసె! తీర జంగల్‌ ‌దాక పోయినంక అందరు ఒట్టేసుకోవాలె అని దొర కొత్త ముచ్చట జెప్పంగనే అందరు మొఖాలు జూసుకో బట్టిండ్లు. దొర అడివిరాముడు సిన్మాల పాట జూడమని బస్‌ల వీడియో బెట్టంగనె అందరికి ఒట్లు ఎట్లేయాల్నో జల్ది సమజమయింది. సగం మంది వచ్చిరాని టెలుగింగ్లీష్‌ ‌కలిపి ‘‘అమ్మతోడు! అబ్బతోడు! ‘‘పాట పాడి ఒట్టేసిండ్లు. దొర తోని ఏడేడ తిరిగినం, ఏమేం ముచ్చట్లైనై అన్న సంగతులేయి గింతసూత బయట తెలవనియ్యమని కలెక్టర్‌ ‌లందరు ఏషిన ఒట్లల్ల వున్న మతలబు? అందరు ఎవరి ఇలాకాల వాళ్ళు జంగల్‌ ఎట్ల పెంచాల్నో దొర ఇడమరిషి చెప్పిండు. గాంధీ జయంతి నుంచి కొత్తచట్టాలు కొలువు కెక్కాలె! అని మూర్తం బెట్టె. కోమట్ల బండ నుంచి నాలుగైదూర్లు తిప్పి, వాళ్ళకేం జెప్పెనో! ఏమో ఎవరి కెరుకలే! పియ్యే, గియ్యే లాంటి దగ్గర పట్లోళ్ళను సూత అవుతలికి పంపి కలెక్టర్ల చెవులల్ల ఏం మంత్రమూదిండో దొర! ఊదిన దొరకు, కలెక్టర్ల చెవులకు తప్ప ఎవరికెరుకెలె!
గిన్ని కతలువడ్డ సూత ఇంకా ధైర్నం సాలకపాయె! ఇదేం సాలుతది!? ఇంకా జనం ధిమాక్‌లను దారి మల్పించి, మళ్ళ ఖుషీ జేసేందుకు అన్ని జిల్లాలు తిరిగి రావాలనుకొని మంచి తారీఖు సూషిండు. ఏ జిల్లా బొయినా, ఏ మూల మీటింగ్‌ ‌బెట్టినా జమయిన మంది దొరను సవ్వాల్‌ ‌మీద సవ్వాల్‌ అడుగాలని కరార్‌ ‌జేసుకున్నరు. ‘‘ఉడుకుడైంది ఉమ్మ గిల్లుడే’’ ఇగ మిగిలిందన్న తీరిగ జనం నిలేషి మర్లవడుడొక్కటె బాకి వున్నది. ‘‘పాడిందే పాడురా! పాసుపండ్ల దాసరీ’’! అని చిన్నపటి శాత్రమోటి యాదికచ్చె! చెప్పిన ముచ్చటనే ఇటుతిప్పి, ఆటుతిప్పి దొర ఏండ్ల సంది జెప్పవట్టె. గింతగనం సంక్షేమపథకాలు తెత్తినని చెప్పబట్టె కదా ! గవన్నీ కాయితాల మీద, టీవీలల్ల గాకుండ పేదోళ్ళ గుడిశెలకు ఎప్పుడు నిజంగ నడిశొస్తయో చెప్పడాయె! గుడిశె గుండెలల్ల గోస ఎవరినాలె?
సూడ్రా బయ్‌! ఇ‌క్రమార్క్ !
ఇప్పటిదాంక ఇంటివి కదా! గింతగనం ఇఖమత్‌లు తెల్షిన షాందారు పిట్టా సొంటి దొరను గాచారం ఎందుకు గఫ్‌ ‌లత్‌ ‌చేత్తాంది కావచ్చు! రాజ్జెంల దొర చరిష్మా ఎందుకు పల్సపడ్తాంది ? గాచారం ఎందుకెదురు తిరిగె? దొర ఎందుకింత గాయ్‌, ‌గాయ్‌ అయితాండో చెప్పాలె! అని భేతాళ్‌ అడిగిందంత ఇన్నా సూత గింతంత నోరు తెర్వకుంటనే ‘‘తిరుగ బడ్డ గాచారం, మర్ల బడ్డ జనమసోంటిదే! ఒట్టి ముచ్చట్లు బందు పెట్టి, చేత్తనన్న పనులు చేసి సూపెడ్తె గాచారం సంక దిగుతదా! దొర షాందార్‌ ‌పిట్టనే కానీ, గింత చిన్న ఇగురం ఎట్ల మరిషిండు మరి?’’ అని మనుసులనే అనుకొని నవ్వుకుంట ఇక్రమార్కుడు నడ్వ బట్టిండు..నడ్వ బట్టిండు.

– ఎలమంద, తెలంగాణ