Take a fresh look at your lifestyle.

ఔ! కొత్తేషం కట్టుడే!

సూడ్రా బయ్‌..‌విక్రమార్క్…‌గిన్ని దినాల సంది అడిగిన గొట్టు గొట్టు పశ్నలన్నింటికి తెలివిగ జవాబులు చెప్పబట్టినవ్‌ ‌కానీ…ఇప్పుడు చెప్పు సూద్దాం…..నీ వెట్లన్న జేసి పంద్రాగష్టు నుంచి మా దొర ఏం చేయబోతాండో…అన్న ఇవరం జర్రంత ఆలోచించి చెప్పాలె….అని భేతాళ్‌ ‌గాడు అడిగెసరికె ఇక్రమార్కుడికి ఎట్ల జెప్పాల్నో తొయ్యకపాయె. దొర శంకరాభరణం రాగం పాడినా…జబర్దస్త్ ‌షోకు బోయి బిర్యాని తినచ్చినా ఏదో యవ్వారం మోపయితాందని జనం గటు మొకాన సూత్తరు…అక్కడేముండదు. పొట్లం ఇప్పుతె అంత ఖాళే..మన రాజ్జెంల ఖజానాల సందుగ తీర్గ అని మనుసుల్నే అనుకొని .. గట్లే నడ్వబట్టిండు…నడ్వబట్టిండు..‘‘కూర తింటం గదాని బొక్కలు మెడలేసుకుంటమా’’ ఏంది ? నీతీ, నాయం అని చెప్పెటందుకు తీరొక్క ఏషం కట్టి, బొచ్చెడుపన్నాసాలు దంచితె మాత్రం నీతిని పట్టుకోని బతికెటోడెవడు గీ దునియాల? ‘‘కన్యాశుల్కం’’ నాటకం ఇంకా సదివెటోళ్ళందరికి తెల్వదా ఏంది? సావుకు ముందు సాపెక్కినట్టున్నట్టు. ఇక జీవిడుసుడే ఆలిశెం అన్నట్టు అటిటు ఊగే నీతిని జర్రంత సేపు పక్కకు పెట్టుండ్రి బయ్‌..’’ అని గురజాడ పంతులు కూడ ఎంతో ముందుగాల్నే చెప్పిండా లేదా ? ‘‘ ఏ’’ సర్టిఫికేట్‌ ఇచ్చినంత మాత్రాన అరవ సినిమా మద్దెన టాకీసోడ అతుకుబెట్టే బూతుముక్కలుండయనుకుంటె అదొల్లెక్కాల ముచ్చటే ! సర్టిఫికేటు వేరే..సౌజన్యం వేరే.. మాటలెనుక మతలబులేందో జూడకుంటె బలిచ్చే యాట తీర్గ బకరా అవుడు ఖాయం.
పాతాళభైరవి సిన్మాల నేపాల మాంత్రికుడి తల మళ్ళ మళ్ళ అతుక్కున్నదంటే సంజీవని పుల్లొకటి వుందనేది మనకెరుకున్న ముచ్చటే! కానీ మాట తప్పితె తల నరుక్కుంటనని లక్షల సార్లు మాట తప్పిన దొర తలకాయ నరుక్కున్నప్పుడల్ల అతుకుబెడతున్న పుల్ల ఏంది కావచ్చు? అతుకుతున్న ప్రతిసారి పవరు సెగలు మాత్రం పోద్దాడు కల్లు బింకిల బుసలు బుసలోలిగె పదింతలై ..వడితిరిగిన ఆలోచనలతోని పట్ట పగ్గాల్లేక ఉరుకుతాంది. పాణం పణంగ పెట్టి రాష్ట్రం తెచ్చె కాబట్టి దొర తప్ప ఇంకోళ్ళు రాజ్య మెట్లేలుతరుల్లా..!? ‘‘దొర’’ కాకపోతె ‘‘చిన్న దొరేలాలె. ఇంకా కట్టమైతె పసుపు బండార్లు పూసుకున్న ‘‘బతుకమ్మ’’ వుండనే వుండె. ఎవ్వల్లు బడితె వాళ్ళు రాజ్జెమేలేందుకేనా పాణాలను లెక్కజేయక రాజ్జెం తెచ్చింది.? గీ సందుల మళ్ళేందో రాగమినిపియ్యబట్టె ! అల్లుడా ! ‘‘అల్లుడెవడు బయ్‌’’. ‘‘‌జామాత దశమ గ్రహం’’ సామెతిన్లేదా? అని దొర నిప్పులు చెర్గబట్టె ‘‘గొర్రెదాటు మంది తలకాయ గోడకు కొట్టుకొనేడిషినా ఒరిగేదేం లేదు. దొర నోటికి అడ్డమేమన్నున్నదా! కొడుక్కు రాజ్జెమిచ్చి, అల్లున్ని అడవులు పట్టించే కాడి కొచ్చింది నీతి.
కష్టాలల్ల జేమ్స్ ‌బాండ్‌ ‌లాగ వాడుకోని, కింద ఏర్లుముదిరినంక బాండ్‌ను రబ్బర్‌ ‌బాండ్‌ ‌లాగ ఇసిరి పక్కకు కొట్టినంక నీతి ఏడున్నది? చేతలల్ల నీతేడిది? మాటలల్ల నీతేడిది? ఆలిశెమైన కరీప్‌ల ఆకలికందని కతలాయె.! లచ్చల మంది రైతన్నలకు రైతుబంధు కొత్తలింక రావాలె..రైతు బీమా ముచ్చటే ఒడిశె.‘‘కాగ్‌’’ ‌కావ్‌! ‌కావ్‌! ‌మని ఎరుకున్న ముచ్చటే చెప్పబట్టె. కొత్త ముచ్చటానుల్ల గిది. సందుగ ఖాళీఅయింది. కొత్తల్లేవు. అప్పులమీద అప్పులాయె! కోట్లల్ల మిత్తిలాయె.! దొర తప్ప ఎమ్యెల్లేలు, మంత్రులు నోరిప్పితొట్టు. గులాల్‌ ‌సల్లుకోని కండువ కప్పుకున్న నాయకులకు మెడకాయల మీద తలకాయలుంటె సాలు! మరి, చెప్పిందానికల్లా గొర్రెల తీర్గ తలకాయలూపాలె! గంతేమరి! పుసుక్కున తలకాయల జర్రింత ధిమాకుండె కదాని యాదికచ్చి, వాడుతేందని అనుకోజిక్క! బతుకు బోర్లబొక్కలపడి ‘‘తోక కుక్కను ఊపాల్నా? కుక్క తోకనూపాల్నా?’’ అన్న అనుమానం రేవయితది…పైలం! మరి, కాదంటిరా.. బతుకింక దొడ్లె కట్టేసిన దుడ్డె బతుకైతది.మునుపు జోరుగ మీసాలు తిప్పినోళ్ళు, దొరకు జాన్‌ ‌జబ్బలనుకున్నోళ్ళు ఓ… బొచ్చెడు మంది గీ ఇవరం తెల్వకనే ‘లా పత్తా’ అయిండ్లు. గట్ల లూప్‌ ‌లైన్‌ ‌పోకుంటుండాలంటె గురజాడపంతులు జెప్పిన ముచ్చట ముందేసుకోవాలె.’’ నోట్లెకచ్చేదా! కూట్లెకచ్చేదా! నీతనేది యాడున్నదుల్ల! గా ఇవరం తెలిషే దగ్గర దగ్గర సగం మంది ఎమ్మెల్లేలు నీతిని తట్టుసంచిల కట్టి కబ్జా భూములకింద దాసిండ్లట. ‘‘ఈ కన్ను జేసేది ఆ కన్నుకు ఔపడకుంట’’ నీతిని చిలుక్కొయ్యకేషి మంత్రులేమో వందల, వేలెకురాల భూముల సంగతులు అర్సుకోబట్టిండ్లట.అందినకాడికి అల్కన ముళ్ళెలు కడ్తాండ్లని జనం అనుకునుడు ఇనబడ్తలేదా!?
దొర లెక్కలు మాత్రం దొరకు లెవ్వా యేంది? ఇచ్చికపోయిన పిసుక గూడు తీర్గ సర్కార్‌ ‌పట్టాల్లేకుంటనే నడుత్తాంటె దొర ఎలచ్చన్ల సంగతి ముందుకు తెచ్చి జనాల్ని పిస్సోల్లను జేద్దామనుకుంటాండని ఇనబడబట్టె. ఎమ్మెల్సీ ఎలచ్చన్‌ల జారిపడి లాగూషిన బాధను దేనికి పనికిరాని పాదేశిక పందేరంల నిలబెట్టుకున్న ఆనందం కిందికో మీదికో పార్లమెంట్‌ ‌దాక ‘‘బండెనుక బండి కట్టి పదహారు బండ్లు’’ కట్టిత్తదనుకుంటె బండెనుక బండి బోర్ల బడె..ఛల్‌! .‌గిట్లయితె గాదుగని…కొత్త మంత్రమేదన్న పారియ్యాలనుకున్న మన (అ)ఘోర దొరకు కొత్త తిప్పలచ్చి పడె. మళ్ళా ఏషం కట్టాలె! ముందుకచ్చిన మున్సిపాలిటీ ఎలచ్చన్‌ల గుబులు గుండెల్ల జేరె…. నీతి,నిజాయితీ ‘‘లొట్టపీసు మాషపత్రి’’ కతలు జనం ఇనెటట్టైతె కనబడుతలేదు..ఇక కొత్త మంత్రం తప్పుతలేదనుకొని మూలకు బెట్టిన తేనె ఇంతంత సప్పరిచ్చి, ధైర్నం జేసిండు. మైకందుకున్నడు.‘‘బిడ్డా…జరాగుండ్రి…పంద్రాగష్టు నుంచి పాలన పవరేందో సూపెడుత’’ అన్న కొత్త మంత్రం మతలబేందో! ఏమో! ఇన్నకాన్నించైతె గుబులు కాబట్టింది. పుసుక్కున నీతిమంతుడు గిట్లై జనాన్ని పరెషాన్‌ ‌చేత్తడా ఏంది? ఇంకిది కాక కొత్త అనుమానమోటి మోపైంది. జెండావందనం తెల్లారిసంది పాలనంటేందో సూపెడ్తననె….అయితే ఇన్నేండ్లు చేసింది పాలన కాదా ఏంది ? భగమంతుడా ! ఏందిరా ఈ తిప్పలు, చెప్పిందేది చేయడాయె, చేసిందేదీ చెప్పడాయె. పంద్రాగష్టు నుంచి తడాఖా సూపెడుతడంటె. ఏంచేత్తడు కావచ్చు!
సూడ్రా బయ్‌..‌విక్రమార్క్…‌గిన్ని దినాల సంది అడిగిన గొట్టు గొట్టు పశ్నలన్నింటికి తెలివిగ జవాబులు చెప్పబట్టినవ్‌ ‌కానీ…ఇప్పుడు చెప్పు సూద్దాం…..నీ వెట్లన్న జేసి పంద్రాగష్టు నుంచి మా దొర ఏం చేయబోతాండో…అన్న ఇవరం జర్రంత ఆలోచించి చెప్పాలె….అని భేతాళ్‌ ‌గాడు అడిగెసరికె ఇక్రమార్కుడికి ఎట్ల జెప్పాల్నో తొయ్యకపాయె. దొర శంకరాభరణం రాగం పాడినా…జబర్దస్త్ ‌షోకు బోయి బిర్యాని తినచ్చినా ఏదో యవ్వారం మోపయితాందని జనం గటు మొకాన సూత్తరు…అక్కడేముండదు. పొట్లం ఇప్పుతె అంత ఖాళే..మన రాజ్జెంల ఖజానాల సందుగ తీర్గ అని మనుసుల్నే అనుకొని .. గట్లే నడ్వబట్టిండు…నడ్వబట్టిండు..
– ఎలమంద, తెలంగాణ

Leave a Reply

error: Content is protected !!